Selecteer een pagina

Over Andersz

Andersz helpt het ministerie, gemeenten en zorgaanbieders met inkoop, aanbestedingen en contracteringen op het gebied van het sociaal domein door persoonlijk en deskundig inkoopadvies.

Over Janet Kos en Andersz

‘Ik ben mijn loopbaan begonnen bij verschillende jeugdzorginstellingen door op een groep te staan en als leidinggevende voor jongeren met gedragsproblemen. Een cruciaal moment was de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten. dat ik zag als een kans voor goede contracten tussen gemeenten en zorgaanbieders in het sociaal domein. Hier heb ik inkooptrajecten begeleid en geadviseerd op het gebied van visie en bedrijfsvoering.

Mijn drijfveer is dat het mogelijk moet zijn om goede hulp voor de jongeren en volwassenen te waarborgen met een goede efficiënte inkoop die binnen de budgetten blijft.

Vervolgens ben ik aan de slag gegaan als projectleider bij het programma Inkoop en Aanbesteden in het sociaal domein bij het ministerie van VWS. Het doel daarvan was het domein te transformeren en de regio’s te ondersteunen bij inkooptrajecten en het gezamenlijk ontwikkelen van visie. Ik heb ondersteund door trainingen en beleidsstukken te ontwikkelen. Vervolgens ben ik overgestapt naar de VNG om landelijk te werken als intermediair vrijgevestigde jeugd-ggz/specialistische jeugdhulp bij het programma: Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ).

Met mijn energie en enthousiasme zet ik een stap extra. Zo komen we samen verder. Oprechte aandacht voor de ander is daarbij belangrijk. Stakeholders breng ik bij elkaar om te zorgen dat we met elkaar de dialoog aan gaan en écht samenwerken.

Andersz is deskundige begeleider van inkooptrajecten binnen het sociaal domein. Door verbeteringen in het zorglandschap en te laten zien dat het anders kan maken we het verschil. Andersz wil zorgaanbieders en gemeenten in het sociaal domein helpen bij het maken van heldere keuzes en goede afspraken, zodat organisaties elkaar beter begrijpen. Dat begint met samen uitdokteren wat partijen met elkaar willen bereiken en welke keuzemogelijkheden er zijn. We bespreken wat de verwachtingen en gevolgen van keuzes zijn. Andersz begeleidt ook bij het bepalen welk soort financiering en contractering bij deze gemaakte keuzes past.

Waarom partijen kiezen voor Andersz:

Veel ervaring in het sociaal domein

Met veel succesvolle afgeronde projecten bij VNG, VWS en met zorgaanbieders is Andersz thuis in het sociaal domein.

Regio- en cultuurgebonden

Andersz weet hoe er regio- en cultuurgericht ingekocht kan worden en biedt zo passend advies.

Groot netwerk

Van advocaten tot data specialisten: samen met diverse partijen biedt Andersz het beste advies over aanbestedingstrajecten, contracteringen en inkoop.

Oog voor efficiënt werken

Van slimme samenwerkingen tussen gemeenten tot op de juiste manier binnen budgetten blijven omtrent aanbestedingen en contracteringen. Andersz weet hoe!

Benieuwd hoe Andersz je met jouw vraagstuk kan helpen?

Of het nu gaat over inkoopadvies, aanbestedingen of contracteringen: Andersz helpt je met jouw vraagstuk in het sociaal domein!

Diensten van Andersz

Projectmanagement

Zorgverkoop

Procesoptimalisatie

Wat anderen over Andersz zeggen:

Janet heeft als regioadviseur en projectleider gewerkt voor het Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein van VWS. Zij had de taak om bij gemeenten en aanbieders te inventariseren wat er aan de hand is (zowel op aanvraag als ongevraagd), om vervolgens te adviseren en samen te kijken welke producten vanuit het programma ontwikkeld moeten worden om hen hierbij te ondersteunen. Hier bovenop had Janet de taak om het aanbiedersperspectief in het programma te versterken, wat zich concreet vertaalt in het meedenken over welke producten geschikt zijn voor aanbieders. Wat Janet kenmerkt in haar werkstijl is haar enthousiasme. Met haar brede lach en stevige presentatie positioneert zij zich duidelijk. Als Janet gevraagd wordt een concreet product te ontwikkelen en in te zetten, zal zij haar enthousiasme gebruiken om dit ook in het veld voor elkaar te krijgen. Janet is bovendien zeer gemotiveerd bij te dragen aan het sociaal domein. Zaken die zij ziet als misstand of aandachtspunt zal ze altijd agenderen en niet zomaar laten rusten.

Malinche van der Hoog

Programmamanager, Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein

Onze samenwerking met Janet is heel fijn verlopen. Janet beschikt over veel kennis ten aanzien van de jeugdhulp, die goed toepasbaar is in de praktijk. Door haar ervaring in zowel de hulpverlening als meer beleidsmatig, doet zij dit vanuit zowel het oogpunt van de aanbieder als vanuit het oogpunt van de gemeente en de overheid. Janet is zeer bekwaam, integer, werkt overzichtelijk en beschikt bovenal over een zeer fijne persoonlijkheid, waardoor samenwerken met haar heel fijn is.

Emilie Vergne

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Praktijk Vergne

Janet heb ik leren kennen als regioadviseur van VWS en in de landelijke projectgroep vermindering van productcodes.

Daar valt ze op door haar positieve energie en enthousiasme. Inhoudelijk heeft ze altijd een positief kritische houding, ze komt stellig voor haar mening uit, is volhardend, doch uiteindelijk altijd bereid haar mening ondergeschikt te maken aan die van de groep. Janet neemt regelmatig het voortouw als er gevraagd wordt aan de leden van de groep om zaken verder uit te werken. Ik vind Janet een hartelijke teamspeler.

Rita Verdonk

Speciaal Adviseur “Ontregel de Zorg”, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Janet Kos heb ik leren kennen als een consciëntieuze, doortastende professional.
Zij heeft doorzettingsvermogen en is goed in staat om in een eenvrouws positie te functioneren.
Daarbij heeft ze goede contactuele vaardigheden en is zij in staat om mensen aan haar te binden.

Jan Menting

Ambassadeur, VNG

Wat hebben we veel steun gehad aan de daadkracht van Janet, waarmee ze haar professionele kennis en ervaring zo helder en goed weet over te brengen en in te zetten. Ik vind het zelf echt heel prettig dat Janet eerst heel goed luistert, ze heeft ons echt de tijd gegeven om ons verhaal te kunnen doen, waarna ze vervolgens weloverwogen en duidelijk verwoordt wat wij nodig hebben en gebeuren moet. Daar laat ze geen gras over groeien, zo behulpzaam is dat. En het schept vertrouwen, dat we erg nodig hadden..

Willemiek Kooijman

Psychiater, 0 tot 23 Samenwerkende vrijgevestigde Jeugd GGZ Haarlem

Janet heb ik leren kennen als een actieve en enthousiaste vrouw die haar taken serieus oppakt. Ze legt makkelijk contact en is in staat mensen voor zich te winnen. Ze is een doorzetter en is vasthoudend om zaken voor elkaar te krijgen. Ze heeft kennis van de praktijk en kan zich verplaatsen in verschillende perspectieven. (Soms is ze iets te voortvarend en vergeet ze dat anderen nog iets meer tijd nodig hebben maar weet dit subliem te corrigeren).

Dr. Cisca Joldersma

Senior adviseur, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Federatie Medisch Specialisten