Selecteer een pagina

Diensten

Ontdek wat Andersz voor jou kan betekenen en bekijk de diensten.

De mogelijkheden van Andersz

“Andersz kijken, andersz denken en andersz doen.“

Van projectmanagement tot coaching, zorgverkoop en procesoptimalisatie. Andersz helpt jou met alles omtrent inkoop, aanbestedingen en contracteringen in het sociaal domein.

Benieuwd hoe Andersz je met jouw vraagstuk kan helpen?

Of het nu gaat over inkoopadvies, aanbestedingen of contracteringen: Andersz helpt je met jouw vraagstuk in het sociaal domein!

Projectmanagement

Coaching

Zorgverkoop

Procesoptimalisatie

Onze diensten

Lees meer over onze diensten en ontdek waarmee Andersz jou kan helpen.

Projectmanagement

Heb je tijdelijk iemand nodig om een vraagstuk op te lossen of een functie in te vullen? Ben je op zoek naar iemand die gedurende de interim-klus helpt bij het verduurzamen van processen en inspeelt op continue veranderingen? Andersz heeft ervaring op bestuurlijk, (hoger) management en operationeel niveau en kan, ook projectmatig, worden ingezet op het gebied van projectmanagement.

Coaching

Wil jij jezelf of (iemand uit) je team graag verder ontwikkelen? Laat je dan professioneel begeleiden. Of het nu gaat om persoonlijk leiderschap, inhoudelijke en communicatieve vaardigheden of het stimuleren van analytisch denken. Andersz helpt op het gebied van: coaching van medewerkers tijdens een procesverandering die een andere werkhouding vraagt of om medewerkers in te werken voor een (nieuwe) functie. Zo borgen we samen de geboekte resultaten.

Coaching

Wil jij jezelf of (iemand uit) je team graag verder ontwikkelen? Laat je dan professioneel begeleiden. Of het nu gaat om persoonlijk leiderschap, inhoudelijke en communicatieve vaardigheden of het stimuleren van analytisch denken. Andersz helpt op het gebied van: coaching van medewerkers tijdens een procesverandering die een andere werkhouding vraagt of om medewerkers in te werken voor een (nieuwe) functie. Zo borgen we samen de geboekte resultaten.

Zorgverkoop

De contracten die worden afgesloten met gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren om zorg te leveren, hebben impact op jouw organisatie. Andersz kijkt samen met jou naar de invloed van contractafspraken op de manier waarop processen zijn ingericht en welke informatie daarvoor nodig is.

Procesoptimalisatie

Heb je hulp nodig bij het inrichten en optimaliseren van processen binnen jouw organisatie? Andersz haalt verbeterpunten op bij medewerkers en implementeert deze samen met hen. Procesoptimalisatie heeft veel raakvlakken met: projectmanagement.

Procesoptimalisatie

Heb je hulp nodig bij het inrichten en optimaliseren van processen binnen jouw organisatie? Andersz haalt verbeterpunten op bij medewerkers implementeert deze samen met hen. Procesoptimalisatie heeft veel raakvlakken met: projectmanagement.

Wat anderen over Andersz zeggen:

Janet heeft als regioadviseur en projectleider gewerkt voor het Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein van VWS. Zij had de taak om bij gemeenten en aanbieders te inventariseren wat er aan de hand is (zowel op aanvraag als ongevraagd), om vervolgens te adviseren en samen te kijken welke producten vanuit het programma ontwikkeld moeten worden om hen hierbij te ondersteunen. Hier bovenop had Janet de taak om het aanbiedersperspectief in het programma te versterken, wat zich concreet vertaalt in het meedenken over welke producten geschikt zijn voor aanbieders. Wat Janet kenmerkt in haar werkstijl is haar enthousiasme. Met haar brede lach en stevige presentatie positioneert zij zich duidelijk. Als Janet gevraagd wordt een concreet product te ontwikkelen en in te zetten, zal zij haar enthousiasme gebruiken om dit ook in het veld voor elkaar te krijgen. Janet is bovendien zeer gemotiveerd bij te dragen aan het sociaal domein. Zaken die zij ziet als misstand of aandachtspunt zal ze altijd agenderen en niet zomaar laten rusten.

Malinche van der Hoog

Programmamanager, Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein

Onze samenwerking met Janet is heel fijn verlopen. Janet beschikt over veel kennis ten aanzien van de jeugdhulp, die goed toepasbaar is in de praktijk. Door haar ervaring in zowel de hulpverlening als meer beleidsmatig, doet zij dit vanuit zowel het oogpunt van de aanbieder als vanuit het oogpunt van de gemeente en de overheid. Janet is zeer bekwaam, integer, werkt overzichtelijk en beschikt bovenal over een zeer fijne persoonlijkheid, waardoor samenwerken met haar heel fijn is.

Emilie Vergne

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Praktijk Vergne

Janet heb ik leren kennen als regioadviseur van VWS en in de landelijke projectgroep vermindering van productcodes.

Daar valt ze op door haar positieve energie en enthousiasme. Inhoudelijk heeft ze altijd een positief kritische houding, ze komt stellig voor haar mening uit, is volhardend, doch uiteindelijk altijd bereid haar mening ondergeschikt te maken aan die van de groep. Janet neemt regelmatig het voortouw als er gevraagd wordt aan de leden van de groep om zaken verder uit te werken. Ik vind Janet een hartelijke teamspeler.

Rita Verdonk

Speciaal Adviseur “Ontregel de Zorg”, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Janet Kos heb ik leren kennen als een consciëntieuze, doortastende professional.
Zij heeft doorzettingsvermogen en is goed in staat om in een eenvrouws positie te functioneren.
Daarbij heeft ze goede contactuele vaardigheden en is zij in staat om mensen aan haar te binden.

Jan Menting

Ambassadeur, VNG

Wat hebben we veel steun gehad aan de daadkracht van Janet, waarmee ze haar professionele kennis en ervaring zo helder en goed weet over te brengen en in te zetten. Ik vind het zelf echt heel prettig dat Janet eerst heel goed luistert, ze heeft ons echt de tijd gegeven om ons verhaal te kunnen doen, waarna ze vervolgens weloverwogen en duidelijk verwoordt wat wij nodig hebben en gebeuren moet. Daar laat ze geen gras over groeien, zo behulpzaam is dat. En het schept vertrouwen, dat we erg nodig hadden..

Willemiek Kooijman

Psychiater, 0 tot 23 Samenwerkende vrijgevestigde Jeugd GGZ Haarlem

Janet heb ik leren kennen als een actieve en enthousiaste vrouw die haar taken serieus oppakt. Ze legt makkelijk contact en is in staat mensen voor zich te winnen. Ze is een doorzetter en is vasthoudend om zaken voor elkaar te krijgen. Ze heeft kennis van de praktijk en kan zich verplaatsen in verschillende perspectieven. (Soms is ze iets te voortvarend en vergeet ze dat anderen nog iets meer tijd nodig hebben maar weet dit subliem te corrigeren).

Dr. Cisca Joldersma

Senior adviseur, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Federatie Medisch Specialisten